Acta de la reunió de l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals de Catalunya i Andorra (OPATL)

Comentaris tancats a Acta de la reunió de l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals de Catalunya i Andorra (OPATL)

Lloc: Reunió virtual a través de la plataforma Zoom
Dia: 27 d’abril
Hora: De 10 h a 13 h

Relació d’Assitents

Andreu Buch, Pep. Mataró Audiovisual
Arbués Guirao, Lídia. Arxiu Nacional d’Andorra
Boadas Raset, Joan. CRDI. Ajuntament de Girona
Bruzzo Llaberia, Mariona. Filmoteca de Catalunya
Camprubí Roca, Jaume. Granollers Audiovisual
Català Freixa, Montse. TV3 – Televisió de Catalunya – CCMA
Clavell Pons, Montserrat. Arxiu Municipal de Mataró
Cobo Barri, Enric. Generalitat de Catalunya. Servei de Coordinació de la XAC
Cristià Balsells, Elisenda. Arxiu Municipal de Reus
Daban i Massana, Joaquim. Arxiu Municipal de Lloret de Mar
De José Gomar, Núria. Xarxa Audiovisual Local
Díez, Nèlida. Arxiu Comarcal de la Garrotxa
Fogueras, Gerard. Televisió de Girona
Garcia Carbonell, Marina. Arxiu Municipal de Lloret de Mar
Gonzalez Ruiz, David. Arxiu Històric de Sabadell
Ibar Torras, Elsa. Generalitat de Catalunya. Dir. Gral. Patrimoni Cultural
Iglésias, David. CRDI. Ajuntament de Girona
Llorca, Tito. Incubadora Cultura ( Andorra )
Mas, Tomeu. Betevé
Messeguer Bell, Pol. Arxiu Municipal de Roses
Oms de Alòs-Moner, Anna. Futbol Club Barcelona
Pardo Navarro, Isabel. Arxiu Històric de Sabadell
Pérez Ventayol, Joan. Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents
Pujal, Cinta. Arxiu Nacional d’Andorra
Pujolà, Adela. Xarxa Audiovisual Local
Rafel, Pepi. Televisió El Clot-Sant Martí
Ramírez, Eva. Arxiu Nacional d’Andorra
Roca Mallarach, Quim. Arxiu Comarcal de la Garrotxa
Saavedra, Pau. CRDI. Ajuntament de Girona
Soler Jiménez, Joan. Associació d’Arxivers-Gestor de Documents de Catalunya
Térmens Graells, Miquel. Universitat de Barcelona
Ullate i Estanyol, Margarida. Biblioteca de Catalunya
Van der Ploeg, Rudy. Televisió El Clot-Sant Martí
Zapatero, Enric. Nubilum

Moderador: David Iglésias, Cap de secció de documentació fotogràfica i audiovisual del CRDI

Presentació a càrrec de Joan Boadas

Joan Boadas, director del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona, saluda als assistents, presenta l’ordre del dia i repassa el nivell de compliment dels compromisos acordats a la reunió d’Andorra del mes d’octubre de 2018.

  1. Dotar l’OPATL de personalitat jurídica. Atès la dificultat de fer-ho i la possibilitat de trobar fórmules alternatives per a la contractació o la presentació a subvencions, es prefereix seguir amb l’estatus actual de l’OPATL.
  2. Anàlisi de la situació del patrimoni audiovisual de Catalunya. La presentació de l’enquesta o cens de televisions locals dona compliment a aquest acord i posa de manifest que es coneix força bé el volum i les característiques de la documentació audiovisual dels arxius de les televisions.
  3. Creació d’un grup de treball per avaluar la documentació no audiovisual produïda per les televisions. El treball no s’ha fet. Hi ha una coincidència en què caldria mantenir aquest acord atès el seu interès.
  4. Realitzar un esquema de metadades mínimes consensuat entre els membres de l’OPATL. El treball s’ha iniciat i es preveu que en la propera reunió es pugui presentar.
  5. Publicar a la revista Lligall les conclusions de les taules d’avaluació documental dels documents audiovisuals de les televisions. L’article es va publicar al número 42 de la revista Lligall de 2019.

Intervenció d’Elsa Ibar

Elsa Ibar, directora general del Patrimoni Cultural de la Generalitat, presenta la proposta de creació d’una Comissió sobre el patrimoni sonor i audiovisual que tindria com a objectius elaborar el cens dels fons sonors i audiovisuals de Catalunya, definir polítiques de preservació digital, promoure accions de formació i comissions de treball interdisciplinàries i afavorir l’intercanvi i transmissió de coneixement.

Presentació del cens de les televisions locals a càrrec d’Enric Cobo, Pau Saavedra i Enric Zapatero

Enric Zapatero, tècnic de l’empresa Nubilum, explica quina ha estat la metodologia emprada en l’execució del projecte: plantejament del projecte, elaboració de l’enquesta, recollida d’informació i propostes d’actuació. Parla de la dificultat que ha suposat trobar dades actualitzades de les adreces de moltes de les televisions que ja no estan actives.
Pau Saavedra, tècnic d’arxius del CRDI, presenta a grans trets els resultats de l’enquesta, incidint en aspectes com el volum de la documentació, els formats, el percentatge de documentació digitalitzada, l’estat de conservació o l’existència d’instruments de descripció, entre altres.
Enric Cobo, cap del Servei de Coordinació de la Xarxa d’Arxius Comarcals, presenta les propostes d’actuació a curt, mitjà i llarg termini. Algunes de les propostes són l’acabament del cens de televisions locals, la creació d’una guia de digitalització per a les televisions locals, el pla de digitalització i preservació o les estratègies de difusió, entre altres.

Alguns dels presents afirmen no haver rebut l’enquesta i s’acorda reenviar l’enquesta a aquelles televisions i arxius que no l’han rebut.

Presentació del postgrau en Gestió i Preservació de Documents Audiovisuals i Sonors a càrrec de Joan Pérez Ventayol

Joan Pérez Ventayol, director de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, explica com s’ha gestat el postgrau des de l’ESAGED, quines han estat les dificultats amb què s’han trobat per a la seva aprovació i quins són els continguts acadèmics del postgrau. També comenta als assistents la possibilitat que els alumnes puguin realitzar pràctiques en els centres i arxius que es troben representats a la reunió.

Presentació de les III Jornades de Patrimoni Sonor i Audiovisual, a càrrec de Mariona Bruzzo i Margarida Ullate

Mariona Bruzzo, directora del Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya, presenta les III Jornades de Patrimoni Sonor i Audiovisual que se celebraran els dies 28 i 29 d’octubre. Mariona Bruzzo amplia la informació avançada per Elsa Ibar sobre la creació d’una Comissió multidisciplinar formada per diverses institucions i emparada per la conselleria de Cultura, per tractar tots els temes relacionats amb la gestió i preservació del patrimoni audiovisual i sonor. La intenció és celebrar la primera convocatòria de la Comissió abans de les Jornades.

Margarida Ullate parla de la part de les Jornades que organitza la Biblioteca de Catalunya i avança alguns dels temes que es presentaran com el de la labor realitzada per Ràdio Andorra amb el seu fons sonor. Margarida Ullate també informa d’uns cursos que organitza la IASA per als socis institucionals i que estan orientats tant a personal tècnic, com a gestors i altres professionals. També parla de la incorporació dels documents sonors al Catàleg Col•lectiu del Patrimoni Bibliogràfic.

Acords

  1. Creació d’un esquema mínim de metadades consensuat entre els diversos membres de l’OPATL. El CRDI es compromet a enviar el primer document i recopilar la resta, per tal d’elaborar un document de síntesi que reculli totes les propostes. El termini de recollida dels documents ha de ser de 2 mesos.
  2. Estudi sobre l’avaluació de la documentació no audiovisual de les televisions. Una possibilitat és articular aquest grup a través de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental. El Servei de Coordinació de la Xarxa d’Arxius Comarcals es compromet a valorar aquesta possibilitat i donar resposta.
  3. Reunió de seguiment el 23 de novembre de 2021.

Debat

En el transcurs del debat, diverses intervencions van encaminades a reforçar les respostes de les enquestes i arribar a aquelles televisions a les quals no s’ha arribat. El proposa que a la reunió de seguiment del novembre es puguin obtenir les respostes que falten.

Un altre tema de debat és sobre l’existència d’ajuts o subvencions als arxius de les televisions locals. Es comenta que consta al Pla d’Arxius la voluntat de promoure polítiques de suport a aquelles entitats que desenvolupin projectes destinats a la preservació del patrimoni audiovisual.

Es comenta la necessitat de realitzar unes guies de digitalització amb informació tècnica específica, en llengua catalana, que prengui els estàndards internacionals com a referència.

Es parla de la dificultat de mantenir els aparells reproductors en condicions i es planteja la conveniència o no de centralitzar la digitalització o realitzar-la a partir de la contractació a empreses externes.

Es comenta la dificultat que representa arxivar la ingent producció actual de vídeo digital, reforçada per l’ús de dispositius mòbils i amplificada a les xarxes socials.

Finalment, Pepi Rafel, fundadora i responsable de El Clot Televisió, juntament amb Rudy van der Ploeg, anuncien que es veuran obligats a tancar la televisió després de gairebé 40 anys d’activitat.

Publicat dins de General

Comparteix:

Digitalitzen les imatges de 15 anys de Televisió de Malgrat, que es presentaran el 16 de desembre

Comentaris tancats a Digitalitzen les imatges de 15 anys de Televisió de Malgrat, que es presentaran el 16 de desembre

Extret de: Ajuntament de Malgrat de Mar, 05/12/2018

TV_Malgrat

Els continguts de la televisió local de Malgrat, TVM, durant els seus 15 anys d’emissió s’han digitalitzat i es posaran a l’abast de tothom. La Regidoria d’Arxiu i Publicacions presentarà les imatges digitalitzades amb un acte públic el pròxim 16 de desembre a les 12 h a l’Arxiu Municipal.

Durant els últims 7 anys, l’Arxiu Municipal ha treballat en la digitalització de les imatges produïdes per Televisió de Malgrat durant els 15 anys que van durar les emissions, del 1983 fins el 1999. Aquesta tasca de digitalització ha estat possible gràcies a les persones que hi han treballat: Laia Collell, Júlia Dalmau, Tururut Media i Cran Consulting.

S’han digitalitzat gairebé 3.000 fitxers de vídeo i més de 1.000 hores d’imatges digitalitzades, que es posaran a l’abast de tothom.

L’any 2011 es va promoure la donació a l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament del fons d’imatges amb la voluntat que es digitalitzés i es posés a l’abast de tota la ciutadania. A partir del 16 de desembre aquestes imatges restaran penjades a Internet.

Publicat dins de General

Comparteix:

Acta i compromisos de la Trobada de l’Observatori. Andorra, octubre 2018

Comentaris tancats a Acta i compromisos de la Trobada de l’Observatori. Andorra, octubre 2018

En el document adjunt podeu accedir a les conclusions i compromisos de la Trobada del passat 8 d’octubre.
OPATVL_Acta_compromisos_2018

Publicat dins de Actes de les reunions, General

Comparteix:

La televisió local davant el repte digital. Miquel Herrada, XAL

Comentaris tancats a La televisió local davant el repte digital. Miquel Herrada, XAL

La_televisió_local_Miquel_Herrada

Publicat dins de General

Comparteix:

Metadades tècniques i descriptives. TVC i Arxiu Municipal de Terrassa

Comentaris tancats a Metadades tècniques i descriptives. TVC i Arxiu Municipal de Terrassa

Metadades_descrip_Teresa_Cardellach

Metadades_descrip_proposta_v2

Metadades_tecniques_Monica_Bechini

Publicat dins de General

Comparteix:

Taules d’avaluació. Presentació i casos pràctics de TVGirona i TVClot

Comentaris tancats a Taules d’avaluació. Presentació i casos pràctics de TVGirona i TVClot

Taules_Aval_David_Gonzalez

Taules_Aval_RTV_Clot_Rudy_VP_1

Taules_Aval_RTV_Clot_Rudy_VP_2

Fitxa_BBDD_RTV_Clot_Rudy_V_P

Taules_Aval_TVGi_Pau_Saavedra

Publicat dins de General

Comparteix:

El 8 d’octubre a Andorra es va celebrar la 9 Trobada anyal de l’Observatori

Comentaris tancats a El 8 d’octubre a Andorra es va celebrar la 9 Trobada anyal de l’Observatori

29 professionals dels arxius de televisió es van reunir a Andorra el 8 d’octubre en motiu de la trobada anyal de l’Observatori d’Arxius i Televisions Locals.
En documents adjunts podreu accedir a l’acta i als compromisos adquirits així com a les diferents presentacions

Sala_1

IMG_1486

Publicat dins de General

Comparteix:

INFORME DEL GRUP DE TREBALL D’AVALUACIÓ DE DOCUMENTACIÓ AUDIOVISUAL PER A LES TELEVISIONS DE LA COMISSIÓ NACIONAL D’ACCÉS, AVALUACIÓ I TRIA DOCUMENTAL (CNAATD)

Comentaris tancats a INFORME DEL GRUP DE TREBALL D’AVALUACIÓ DE DOCUMENTACIÓ AUDIOVISUAL PER A LES TELEVISIONS DE LA COMISSIÓ NACIONAL D’ACCÉS, AVALUACIÓ I TRIA DOCUMENTAL (CNAATD)

El 27 de gener de 2015 la Comissió d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) va constituir el Grup de Treball d’Avaluació de Documentació Audiovisual per a les Televisions, amb l’objectiu de crear unes taules que permetessin decidir sobre la conservació dels documents audiovisuals generats per les televisions.
El 26 de febrer de 2018 es van aprovar definitivament les taules, les quals es poden consultar en aquest enllaç.

Publicat dins de General

Comparteix:

Notícia de la trobada anual de l’OPATL a Girona

Comentaris tancats a Notícia de la trobada anual de l’OPATL a Girona

OPATL_noticiaTVGiLa reunió de l’OPAT de 27 de març de 2017 a Girona va ser tractada als informatius de Televisió de Girona, concretament al programa Notícies Migdia de 27/03/2017.
Podeu veure la notícia separada al portal xip/tv, la plataforma de distribució de continguts audiovisuals a la carta de la Xarxa Audiovisual Local.

Publicat dins de General

Comparteix:

La reunió de l’OPATL publicada a Digital Meets Culture

Comentaris tancats a La reunió de l’OPATL publicada a Digital Meets Culture

>preforma_OPATLLa reunió del passat 27 de març a Girona va comptar amb la presentació del projecte PREFORMA en el qual hi col·labora l’Ajuntament de Girona. Aquest esdeveniment ha quedat recollit en el Digital Meets Culture, un portal web i publicació online que té com a objectiu recopilar informació sobre la cultura digital al món, tenint en compte els diferents enfocaments que la ciència, el patrimoni cultural i les arts tenen a l’era digital.

Podeu llegir accedir a la publicació en el següent enllaç: http://www.digitalmeetsculture.net/article/preforma-presented-at-opatl-in-girona/

Publicat dins de General

Comparteix: