Principis inspiradors

1

Principis inspiradors de l’Observatori Permanent
Arxius i Televisions Locals

Des de l’inici de la seva activitat a la dècada dels vuitanta, les televisions locals han generant un conjunt de documentació audiovisual que forma part del nostre patrimoni i que cal preservar. El risc de perdre aquest patrimoni és elevat, principalment a causa de la ràpida obsolescència tecnològica dels mitjans audiovisuals i la degradació física dels suports materials. És per això que cal destinar esforços a la seva preservació.
L’Observatori Permanent Arxius i Televisions Locals és una iniciativa conjunta d’un grup d’institucions i organismes que tenen un interès comú a:

1- Celebrar una trobada anual on es posin a debat diversos aspectes relacionats amb la gestió i conservació del patrimoni audiovisual procedent de les televisions locals.

 

2- Fomentar el coneixement i establir les bases metodològiques per al treball en els arxius videogràfics generats en l’àmbit de les televisions locals.

 

3- Conèixer quin és l’estat del patrimoni audiovisual procedent de les televisions locals en el conjunt de Catalunya i Andorra.

 

4- Crear un espai útil i de referència per als responsables de custodiar aquest tipus de documentació, així com per a arxivers, documentalistes, professionals dels mitjans de comunicació i, en general, per a totes aquelles persones interessades en el tema.

 

5- Fomentar la participació dels diversos arxius audiovisuals de les televisions locals i ajudar a resoldre les qüestions estratègiques i tècniques que es plantegen en la gestió de l’arxiu, així com proveir d’eines i recursos per a millorar-la.

 

6- Ser un espai obert a totes aquelles institucions i organismes que estiguin interessades a participar.

 

7- Establir els principis teòrics i pràctics per a la descripció arxivística de la documentació audiovisual en un marc estandarditzat.

 

8- Conèixer quines són les tecnologies existents en el processament del vídeo digital.

 

9- Establir uns criteris de selecció que permetin l’aplicació de normes de tria i eliminació.

 

10- Fomentar les bones pràctiques en l’ús i l’intercanvi de documentació audiovisual partint del respecte a la propietat intel·lectual i als drets d’autor.

 

11- Contribuir a donar resposta a les necessitats de formació en l’àmbit de la gestió dels arxius audiovisuals.

 

12- Mantenir una comunicació constant i fluïda entre tots els membres i col·laboradors i estar permanentment alerta dels avenços i novetats en la matèria objecte d’estudi: ser un “Observatori permanent”.

 

Publicat dins de Documents de gestió

Comparteix:

Els comentaris estan tancats.