Acta de la 3a Jornada de L’Observatori. Andorra 10/05/2010

53

OBSERVATORI PERMANENT D’ARXIUS I TELEVISIONS LOCALS
Acta de la reunió anyal. Andorra, 10 de maig de 2010

Programa
Data: 10 de maig del 2010
Horari: 9.30-14.30h

Lloc: Sala 2 de l’edifici administratiu del Govern. C. Prat de la Creu. Andorra la Vella. Principat d’Andorra

Ordre del dia

 • 9,30-9,45h   Recepció de la Ministra de Cultura d’Andorra, Sra. Susanna Vela.
 • 9,45-10,00h  Presentació dels assistents. Introdueix: Cinta Pujal
 • 10,00-10,15h Balanç de les activitats realitzades des de la reunió anual de Girona (2009). Presenta: Pau Saavedra
 • 10,15-11,15h  Accions desenvolupades en el si de les comissions: Estandarització de formats. Debat i conclusions. Presenta: David Gonzàlez Introdueix i modera: Pau Saavedra
 • 11,15-11,30h  Pausa-cafè.
 • 11,30-12,15h  Accions desenvolupades en el si de les comissions: Criteris de tria i selecció. Debat i conclusions. Presenta: Adela Pujolà. Experiència: Margarita Ceña i Marta Pérez. Modera: Cinta Pujal
 • 12,15-13,00h  L’estat de la TDT a Catalunya, a càrrec de Gabriel Barragán (responsable d’Acció Local de la XAL). Presenta: Gabriel Barragán
 • 13,00-13,15h  Presentació de la Guia de bones pràctiques per a la creació d’un Observatori d’Arxius i Televisions Locals. Presenta: Joan Boadas
 • 13,15-14,15h  Proposta de temes a treballar i determinació de continguts per al període 2010-2011. Avançar en l’elaboració d’un Manual per a la gestió d’Arxius de Televisió Local. Coordina: Joan Antoni Giménez
 • 14,30h  Dinar

Assistents
Nom Cognom Organització Càrrec

 • Marc Andreu La Sexta Cap de documentació de GolT
 • Gabriel Barragán Xarxa Audiovisual Local Responsable d’Acció Local
 • Joan Boadas Centre de Recerca i Difusió de la Imatge  Cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona
 • Frederic  Cano  ETV-Llobregat TV President
 • Lluís  Casabella RTVA  Cap de continguts
 • Margarita Ceña Cosials Arxiu Nacional d’Andorra Tècnic d’arxius audiovisuals
 • Joan Comasòlivas Arxiu Històric de Sabadell Director
 • Jaume Dormuà TVM-MDTV Adjunt a la coordinació
 • Joan Font Consell andorrà de l’Audiovisual President
 • David González Ruiz Arxiu Històric de Sabadell Tècnic
 • Joan Anton Jiménez Associació d’Arxivers de Catalunya President
 • Jordi  Martí TV Ripollès Vicepresident
 • Jaume Munuera Arxiu de Matadepera Arxiu de Matadepera
 • Eduard Navarro TV Pirineus Director
 • Isabel  Pardo Arxiu Històric de Sabadell
 • Marta Pérez RTVA  Responsable de l’arxiu
 • Rudy van der Ploeg Televisió del Clot-Sant Martí Responsable arxiu i TV’IP
 • Cinta Pujal Arxiu Nacional d’Andorra Cap de l’Àrea d’Arxius i Documents
 • Adela Pujolà Xarxa Audiovisual Local Documentalista
 • Pepi Rafel Televisió del Clot-Sant Martí Directora TVClot-Sant Martí TLDBCN
 • Eva Ramírez Arxiu Nacional d’Andorra Tècnic de reprografia
 • Carles Rams La Sexta Responsable tècnic i d’explotació
 • Pau Saavedra Centre de Recerca i Difusió de la Imatge Tècnic d’arxius audiovisuals
 • Susanna Vela Govern d’Andorra Ministra d’Educació i Cultura

 Desenvolupament i acords de la reunió

 1.- Recepció per part de la Ministra d’Educació i Cultura del Govern d’Andorra, Sra. Susanna Vela.

La senyora Vela dóna la benvinguda als assistents a la jornada de treball, felicita tothom de l’OPATL per la feina feta i especialment per la publicació de la Guia de Bones pràctiques i encoratja els assistents a participar activament de tots els projectes i activitats que sorgeixin de l’Observatori entenent que és un espai de referència per als arxius i les televisions locals.

 2.- Presentació dels assistents.

La senyora Pujal, cap de l’Àrea d’Arxius i Gestió de Documents del Govern d’Andorra dóna la benvinguda als participants a la reunió, disculpa les absències i introdueix la presentació dels assistents.

3.-Balanç de les activitats realitzades des de la reunió anual de Girona (2009).

El senyor Pau Saavedra, tècnic d’arxius audiovisuals del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona, fa un balanç de les activitats realitzades per l’Observatori des de la seva creació fins a l’actualitat i a partir de les línies bàsiques de treball resumeix l’avançament dels compromisos adquirits en la reunió de Girona l’any 2009:

 • Treballar per a l’Elaboració de la Guia de bones pràctiques per a la creació d’un Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals, aquest ha estat el principal objectiu assolit durant aquest any.
 • La realització d’un taller pràctic de digitalització no es va realitzar
 • En la realització de l’inventari del maquinari existent entre els membres de l’OPATL. És un projecte coordinat des de l’Arxiu Històric de Sabadell on s’ha centralitzant la informació que s’ha obtingut des de les diferents TV i arxius l’objectiu és incrementar la informació relacionada amb el parc tecnològic, existent ara per ara, entre les institucions que formem part de l’OPATL.
 • El finançament dels projectes continua sent un dels principals problemes, agreujats per la crisi. Les televisions i els arxius demanen recursos i solucions pràctiques i es proposa la necessitat de comptar amb les administracions públiques per fer-hi front.
 • A més a més, es recorda que les comissions han anat treballant en alguna de les línies acordades i que es presentaran a continuació.

Com a balanç general es conclou que cal mantenir la trobada anual però que cal activar les reunions dels grups de treball per afavorir l’establiment de propostes concretes tant a nivell tecnològic com de tractament documental i esdevenir un espai de referència.

 4.- Accions desenvolupades en el si de les comissions: Estandarització de formats.

 El senyor David González, tècnic de l’Arxiu Històric de Sabadell exposa a partir d’un treball seu de recerca, quins són els criteris a partir dels quals s’han d’analitzar els diferents formats de vídeo i audio digital, quins paràmetres cal tenir en compte en un projecte de digitalizació i quins són els formats estàndards recomanats per a la conservació en els arxius.

Durant el debat es van fer diverses intervencions sobre pràctiques que s’estan duent a terme en televisions i arxius atès el compromís de cada institució, s’està d’acord en què els arxius i les televisions han de poder funcionar amb garanties de conservació i reutilització d’aquest material. També es comenta la importància que té la implicació dels equips informàtics en aquesta activitat.

D’aquest treball presentat sorgeix un compromís per a la propera sessió, que és l’anàlisi per a l’establiment de propostes d’estàndards tecnològics.

 5.-Accions desenvolupades en el si de les comissions: Criteris de tria i selecció.

La senyora Adela Pujolà, documentalista de la XAL presenta una sèrie de recomanacions orientades a la conservació, tria i eliminació de la documentació audiovisual a partir de les  aportacions dels membres de la comissió i de les recomanacions de la FIAT, amb la voluntat de posar aquest document en comú i arribar a un consens perquè sigui fruit de l’OPATL. La presentació s’estructura en diferents parts, per una banda, tenint en compte, d’una banda,el valor patrimonial de la documentació i, de l’altra, el seu valor econòmic en funció del seu potencial de reutilització.

La senyora Marta Pérez, responsable de l’Arxiu de la TVA i la senyora Margarita Ceña, tècnica de la secció d’audiovisuals de l’Arxiu Nacional d’Andorra presenten un cas pràctic centrat en la documentació més antiga de la TVA i sobre la qual cal fer una tria i selecció  i decidir el tractament més adequat. Presenten com, en col•laboració, es farà una prova pilot per poder analitzar l’eficàcia de la proposta presentada per l’OPATL.

D’aquesta presentació sorgeix el compromís de consensuar un document sobre la tria i selecció d’ara a finals d’any i posar-lo a disposició del públic en el bloc de l’Observatori.

6.- L’estat de la TDT a Catalunya

El senyor Gabriel Barragán, director d’Acció Local de la XAL presenta el panorama televisiu de Catalunya a partir de la implantació de la TDT, tenint en compte les directrius de la comunitat europea, la nova llei catalana de l’audiovisual i les conseqüències derivades del desplegament de la llei.

Explica com a partir d’ara, i d’acord amb el que dictamina la Llei de l’Audiovisual, a les televisions privades se les ha atorgat una concessions  i les televisions públiques han hagut de constituir consorcis públics formats –en la seva majoria- per més d’un municipi, tot i que hi ha 4 consorcis unimunicipals. En la seva presentació reflexiona sobre les possibilitats d’uns i altres en iniciar aquest procés de canvi. Explica com la XAL, en tant que estructura pública de suport a la comunicació de proximitat creada per la Diputació de Barcelona, ha fet i està fent un treball intens i coordinat amb els sectors implicats a fi de poder ajudar-los en el procés de conversió d’analògic a digital. En aquest sentit, ja redactat –amb les aportacions de les televisions- un document on es recull la nova realitat de la comunicació de proximitat, oferint a les televisions adherides a la XAL tota una sèrie de serveis que els ajudin a reforçar els seus continguts, sempre respectant l’autonomia i independència de cadascuna de les teles. La XAL compta amb 50 televisions adherides (29 públiques i 21 privades). En aquesta línia de servei es va crear una pàgina web, amb accès restringit a les televisions de la XAL (www.xal.cat/tdt) on s’han “penjat” documents que ajudin a desenvolupar tot allò que preveu la llei (contracte programa, reglament d’organització, consell assessor i consultiu, empresa gestora…).

El Sr. Barragán planteja davant de l’Observatori el seu neguit davant la possibilitat de que es perdin els arxius d’imatges d’aquelles teles que han hagut de tancar en no tenir autorització per continuar emetent en TDT. Tanmateix s’acorda trametre a l’Observatori una relació actualitzada amb les televisions adherides a la XAL, així com també d’aquelles que ho ha estat i que –per motius diversos- han tancat o son a punt de fer-ho. D’aquesta presentació sorgeix el compromís d’actualitzar l’inventari de les televisions a Catalunya, a partir de la informació facilitada pel senyor Barragan i, com a Observatori, acostar-nos a aquestes televisions per conèixer l’estat dels arxius i oferir-los la possibilitat de participar en l’Observatori.

7.- Presentació de la Guia de bones pràctiques per a la creació d’un Observatori d’Arxius i Televisions Locals.

El senyor Joan Boadas, cap del servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions de l’Ajuntament de Girona presenta la Guia de bones pràctiques… en totes les versions i explica com la Guia és un full de ruta del que emular els objectius, l’estructura organitzativa i operativa. Insisteix que és un projecte local però pensat en global, és una iniciativa que és exportable a altres tipus de projecte i informa que des del ICA ha estat molt ben valorat.

D’aquesta presentació es conclou millorar la comunicació de la publicació de la Guia. S’acorda que s’elaborarà un document en diversos idiomes i es treballarà en el contingut i l’estratègia de difusió per donar-lo a conèixer.

8.- Proposta de temes a treballar i determinació de continguts per al període 2010-2011. Avançar en l’elaboració d’un Manual per a la gestió d’Arxius de Televisió Local.

El senyor Joan Antoni Giménez, president de l’Associació d’Arxivers de Catalunya conclou la jornada recollint els compromisos adquirits durant les sessions de treball. Aquests compromisos de contingut pràctic i tècnic han de servir per anar dotant de contingut el Manual per a la gestió d’arxius de televisions locals i que fruit d’aquesta sessió són els següents: 

 • Activar les reunions de les comissions de treball per afavorir l’establiment de propostes concretes tant a nivell tecnològic com de tractament documental i esdevenir un espai de referència.
 • D’ara al setembre concretar l’establiment de propostes d’estàndards tecnològics per poder fer recomanacions i donar orientació concreta que pugui ser d’utilitat per als membres de l’Observatori.
 • D’ara al setembre consensuar un document sobre la tria i la selecció, per així, d’ara a finals d’any, poder-lo posar a disposició del públic mitjançant el bloc de l’Observatori. Hi treballaran l’ANA, ATV, XAL, CRDI i l’Arxiu Històric de Sabadell.
 • Actualitzar l’inventari de les televisions a Catalunya, a partir de la informació facilitada pel senyor Barragan i com a Observatori acostar-nos a aquestes televisions per conèixer l’estat dels arxius i oferir-los la possibilitat de participar en l’Observatori.
 • Millorar la comunicació de la Guia de bones pràctiques.
 • Fer una proposta de transformació i dinamització del bloc.
 • Es proposa recuperar la idea de fer un taller pràctic sobre digitalització de documents

 També es recorda que per una qüestió de visibilitat de les diferents institucions que custodiem patrimoni audiovisual seria oportú planificar accions conjuntes per al Dia internacional dels arxius audiovisuals que és el 27 d’octubre. Sorgeix la proposta de celebrar la reunió anual en aquesta data i també altres propostes particulars.

El President del Consell Andorrà de l’Audiovisual que assisteix a primera hora de la reunió, demana a través de l’Arxiu Nacional, que es facin constar els següents comentaris:

 • Necessitat de modificar el nom de l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals per Observatori d’Arxius i Televisions.
 • Proposa obrir l’Observatori cap a França, a les zones catalanoparlants, aprofitant la seva experiència en el camp audiovisuals .
 • Proposa la possible creació d’un INASE (Institut Nacional de l’Audiovisual del Sud d’Europa) amb possible ubicació a Andorra.

Sense més es clou la sessió de treball a les 14.30h del dia 10 de maig del 2010.

Publicat dins de Actes de les reunions, Documents de gestió

Comparteix:

Els comentaris estan tancats.