Proposta de lectures nadalenques des de l’Arxiu Nacional d’Andorra

577

Agirreazaldegi Berriozabal, Teresa. La gestión de materiales audiovisuales de programas informativos en las cadenas de televisión generalistas. En BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, ISSN 1575-5886, Núm. 26 (2011)

L’article de la professora universitària analitza els canvis que ha provocat la implementació de sistemes digitals en els serveis de documentació i d’arxiu de televisió i, concretament, com aquests han afectat al tractament i la conservació dels programes informatius diaris.

Es presenta un breu estat de la qüestió sobre els temes que més avall es detallen que han respòs 13 emissores de l’Estat Espanyol (un 76% de l’univers estudiat).

  1.  Enregistrament sobre els que es fonamenta el treball de documentació i la conservació dels programes d’informatius diaris.
  2. Existència de relació o no entre els editats i els bruts en les bases de dades.
  3. Sol·licituds dels redactors d’informatius per a la conservació de materials no previstos.
  4. Data d’implantació del sistema de MAM (Media Asset Management) per a programes informatius.
  5. Quins són els professionals encarregats de les tasques de captura.
  6. Temps que romanen els enregistraments en els servidor de vídeo en línia.
  7. Informació sobre els processos de digitalització de fons analògics històrics.

Aquest article té versió en castellà.

Martínez, Virgínia; Mas, Tomeu. El documentalista audiovisual del Centre de Documentació de Barcelona Televisió. En BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, ISSN 1575-5886, Núm. 24 (2010)

L’article, escrit per documentalistes de Barcelona Televisió, descriu les funcions del Centre, els equipaments amb què està dotat, com s’organitza el personal i quin tractament documental reben els fons. S’incideix en com la digitalització i l’adquisició del programari Tarsys han modificat i millorat els fluxos de treball dels membres de l’organització; i finalment, es presenten els serveis i les línees de treball futures que ofereix el Centre.

Aquest article té versió en castellà.

Voces Merayo, Ramon. El contingut audiovisual: una altres repte per a l’accessibilitat web. En BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, ISSN 1575-5886, Núm. 21 (2008)

Segons l’autor, Ramon Voces, professor de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’article analitza els factors implicats en l’accessibilitat audiovisual, partint d’un model de requeriments per a l’accessibilitat web i fent les concrecions pertinents per al contingut audiovisual, per seguiment analitzar algunes de les tecnologies i eines d’accessibilitat més comunes.

Aquest article té versió en castellà.

Giménez Rayo, Mabel. Documentación audiovisual de televisión: la selección del material. Gijón : Trea, 2007

El llibre de la investigadora i professional en el camp de la documentació audiovisual, Mabel Giménez, analitza les causes, els objectius, les avantatges i desavantatges d’establir polítiques de selecció que donin suport als professionals per a efectuar aquest complex treball de selecció amb l’objectiu de construir un fons documental coherent d’acord amb la missió i les funcions de l’organització a la que pertany. A més, un dels aspectes més destacables del llibre, tal com s’indica en el pròleg, és l’apropament que realitza l’autora a la rendibilització de l’arxiu en termes econòmics; altrament dit, com l’establiment d’una política definida i clara de selecció millora la qualitat de l’arxiu i facilita la labora als usuaris.

 

Quant a Margarita Ceña Cosials

Llicenciada en Documentació per la UOC; Diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la UB; Estudis d'Història d'Art per la UB. Des de 2008 treballo com a Responsable de la Secció d'Audiovisuals de l'Arxiu Nacional d'Andorra. 2006-2008, Cap de biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. 2001-2005, Cap de biblioteca de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú de la Universitat Politècnica de Catalunya. 1997-2005, Bibliotecària referencista de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. 1991-1996, Bibliotecària de l'Escola Universitària Politècnica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Publicat dins de General

Comparteix:

Els comentaris estan tancats.