Conclusions 5a Trobada de l’OPATVL. Andorra 22/10/2012

Comentaris tancats a Conclusions 5a Trobada de l’OPATVL. Andorra 22/10/2012

OBSERVATORI PERMANENT D’ARXIUS I TELEVISIONS LOCALS
Acta de la reunió anyal. Andorra, 22 d’octubre del 2012

Programa
Data: 22 d’octubre del 2012
Horari: 9.30-14.30 h
Lloc: Sala 2 de l’edifici administratiu del Govern. C. Prat de la Creu. Andorra la Vella. Principat d’Andorra
Ordre del dia
9.30-9.45 h Benvinguda per part del Sr. Albert Esteve, ministre de Cultura.
9.45-10.00 h Presentació dels assistents.
Introdueix: Sra. Susanna Vela, cap de l’Àrea d’Arxius i Gestió de Documents.
10.00-10.30 h Balanç de les activitats realitzades des de la reunió anual de Girona (2011). Cas concret del “Taller de digitalització realitzat a TV Clot (01/06/2012)”. Noves propostes de formació.
Presenten: Sr. Joan Boadas, director del CRDI de Girona; Sra. Pepi Rafel, directora de la TV Clot-Sant Martí.
10.30-11.00 h Bases metodològiques per a un projecte de digitalització de cintes de vídeo analògic.
Presenta: Sr. Pau Saavedra, tècnic del CRDI.
11.00-11.15 h Pausa i cafè.
11.15-12.30 h Taula rodona. Els arxius de les televisions a debat. Què està passant amb els arxius de les televisions públiques?, i de les privades que deixen d’emetre, i de les públiques que són privatitzades? On va a parar tota aquesta informació/documentació? Quins usos se’n pot fer?, Com es poden conservar aquests documents i com s’hi pot accedir?.
Introdueix i modera: Sr. Marc Melillas, director general de la Xarxa Audiovisual Local.
Intervenen: Sr. Joan Antoni Jiménez, president de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya; Sra. Susanna Vela, cap de l’Àrea d’Arxius i Gestió de Documents; Sra. Ester Peralba, advocada especialitzada en propietat intel•lectual i industrial; Sr. Miquel Térmens, coordinador del màster en gestió de continguts digitals de la Facultat de Biblioteconomia de la UB.
12.30-13.00 h Debat.
13.00-13.45 h Presentació del portal europeu EUSCREEN.
Introdueix: Sr. Joan Boadas, director del CRDI de Girona.
Presenta: Sra. Alícia Conesa, cap del centre de documentació de TVC.
13.45-14.15 h Conclusions i propostes de treball per al període 2012-2013.
Coordina: Sr. Joan Antoni Jiménez, president de l’AAC.
14.30 h Dinar.

Desenvolupament i acords de la reunió
1.- Benvinguda per part del Sr. Albert Esteve, Ministre de Cultura.
El senyor Esteve va donar la benvinguda als assistents i va destacar la importància de conservar i preservar el patrimoni audiovisual per a les generacions futures així com el paper rellevant dels professionals dels arxius per dur a terme aquesta tasca complexa però necessària. Va recordar també que, en l’àmbit patrimonial, “la missió principal dels responsables de Cultura a qualsevol nivell institucional passa per buscar, analitzar, comprendre, preservar, conservar, restaurar i difondre” aquest material amb el criteri de responsabilitat com a “custodis per a les generacions futures del llegat històric dels nostres avantpassats”. Va agrair a tothom la seva participació i va encoratjar l’Observatori a seguir treballant.

2.- Presentació dels participants
Durant la presentació dels participants es van posar de manifest diferents problemàtiques i inquietuds com per exemple la gestió i utilització de les imatges de televisió que estan subjectes a drets compartits (exemple de TV del Clot i l’Ajuntament de Barcelona); es va mostrar la conveniència de conservar la documentació produïda per les televisions més enllà dels documents que es consideren “rellevants” o d’esdeveniments protocol•laris ja que aquests enregistraments poden esdevenir testimoni de la vida de les persones, d’un barri, d’una comunitat…; també es va explicar durant el torn de presentació com des de la Universitat s’està treballant i assessorant en matèria de digitalització de documentació, fet que pot aportar coneixement a alguns dels dubtes que es plantegen des de l’Observatori. Les TV locals disposen de molt material en suport digital que es va tractant en funció dels recursos de què disposa cada institució, però malgrat les diferències d’organització i recursos entre les institucions i els arxius que formem part de l’Observatori, hi ha objectius que són compartits i molt punts en comú que són els que fan que l’Observatori sigui una eina útil a la qual demanar i a la qual aportar i amb la qual actuar.
Es va aprofitar el torn de presentació per comunicar des de la Xarxa de Televisions Locals que en breu s’anirà més enllà de la televisió i s’incorporarà també la ràdio, i es demana que en l’Observatori es prengui en consideració el patrimoni sonor produït per les ràdios.

3.- Balanç de les activitats realitzades des de la reunió anual de Girona (2011).
Joan Boadas destaca com s’han realitzat la majoria dels acords de la reunió de Girona del 2011: com per exemple el document de Bases metodològiques per a la digitalització de documents analògics que David González, de l’Arxiu Històric de Terrassa, i Pau Saavedra, del CRDI, presenten en la sessió del 2012, o el document de síntesi de criteris per a la tria de documents elaborat per Marta Pérez, d’RTVA, i Margarita Ceña, de l’ANA, i ja publicat al bloc de l’Observatori. També s’ha realitzat durant el 2012 un taller sobre digitalització i edició de continguts a la TV del Clot del qual també es va publicar el resultat al bloc. Des de l’AAC s’han organitzat dos cursos de formació sobre el tractament de la documentació audiovisual en els arxius, impartits per Pau Saavedra, un a Girona i l’altre a Tarragona.
També s’ha destacat com al bloc s’han anat afegint diferents continguts i referències que poden ser d’utilitat per a la gestió dels arxius de televisió.
Ha quedat pendent l’elaboració d’un producte conjunt per a la commemoració del Dia mundial del patrimoni audiovisual, el 27 d’octubre.

4.- Presentació del document de ‘Bases metodològiques per a un projecte de digitalització de cintes de vídeo analògic’
La digitalització ha de ser un procediment assentat en unes bases metodològiques concretes i perfectament documentat, amb la finalitat de generar reproduccions digitals el més fidels possibles a l’original, així com per deixar constància de les possibles modificacions i alteracions mitjançant metadades. Per això és molt recomanable que cada organització dugui a terme la digitalització segons unes pautes definides a priori.
Un projecte de digitalització ha de comprendre totes les fases, des que el document és seleccionat per digitalitzar-lo fins a la fase de control i monitoratge.
El document presentat sota el títol Bases metodològiques per a un projecte de digitalització de cintes de vídeo analògic vol ser un punt de partida en el camí que ha de dur l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals, per mediació dels seus membres, a elaborar una metodologia de treball per al desenvolupament de qualsevol projecte de digitalització de vídeo analògic.
El treball presentat és accessible al bloc https://observatori.laxarxa.cat/

5.- Taula rodona. Els arxius de les televisions, a debat
Es posa de manifest, a partir d’una enquesta elaborada per l’ICA en diferents arxius, que no existeix una estratègia clara en el moment d’invertir i prioritzar les diferents accions de digitalització i que no s’ha quantificat ni es quantifiquen els costos de la digitalització. També es posa de manifest la dificultat de valorar el patrimoni en aquest cas audiovisual produït per les televisions i per tant la manca de polítiques clarament definides pel que fa a la digitalització dels documents.
Des del punt de vista dels professionals dels arxius, es constata que, en molts casos, les televisions locals i, per extensió, les empreses i administracions encara no han posat en valor els seus arxius, i els han concedit un valor molt per sota del que realment haurien de tenir. Això sol ser així perquè encara no s’ha incorporat la cultura empresarial de considerar la informació –i els arxius i documents audiovisuals ho són– com un actiu de l’empresa. Pel que fa a la qüestió de les televisions que tanquen, es proposa que els seus arxius siguin dipositats en l’arxiu de proximitat a fi que pugui complementar i potenciar l’altre patrimoni local.
A nivell jurídic es va exposar, a partir de les diferents legislacions catalana i andorrana (Llei del patrimoni cultural i Llei de drets d’autor), quina és la situació i quins drets recauen o poden recaure sobre les produccions de televisió. Consideracions que cal preveure pel que fa a l’accés als documents i a l’explotació de les còpies: la propietat intel•lectual, els drets dels productors audiovisuals, els drets dels directors, de la música, els drets d’imatge… es remarca en el moment de fer i/o acceptar una compra, dipòsit, donació…. que és necessari acordar de forma clara les condicions d’ús dels documents objecte de dipòsits, vendes o cessions, i es proposa que aquestes llicències siguin formulades de la forma més àmplia possible.
A nivell tecnològic s’introdueix el concepte de sostenibilitat a mitjà i llarg termini, es proposa en les planificacions de preservació i magatzematge la sostenibilitat tècnica i econòmica, i es presenten diferents projectes europeus que mitjançant la creació de consorcis tècnics han centralitzat el tractament, la gestió i la conservació d’imatges audiovisuals. Es posa com a exemple els Països Baixos, on s’han agrupat: TV públiques, arxius nacionals i empreses privades per a la digitalització i la custòdia, sempre respectant els drets de cadascú. També es planteja la possibilitat que les entitats de l’administració ofereixin els seus equipaments com a serveis per a altres entitats.
En l’exemple de casos s’explica com s’ha gestionat la compra d’un fons i també la col•laboració amb una TV pública. Posant sobre la taula la necessitat de disposar de criteris objectius per valorar els documents, tenir en compte l’estat de conservació dels materials objecte de la venda, els drets econòmics i d’autor, la inversió necessària per fer-los accessibles, la valoració patrimonial… i que en tots els casos cal formalitzar l’acció i els compromisos adquirits entre ambdues parts.
Es conclou la taula rodona posant de manifest que caldria una estratègia conjunta de conservació, que de la mateixa manera que hi ha arxius específics de documents o filmografia caldria un arxiu de les televisions. L’Administració catalana no disposa d’una política pública establerta en relació amb el patrimoni audiovisual, en aquest cas, patrimoni produït per les televisions. Es desconeix completament l’estat del patrimoni televisiu. L’única informació disponible és la que de forma voluntària va realitzar l’OPATL l’any 2009, i per tant les respostes a les preguntes que es formulaven en la taula rodona serien:

La llei del patrimoni cultural compromet les institucions públiques a vetllar per la conservació del patrimoni audiovisual de caràcter públic, en el cas de les televisions privades cal determinar-ho.

6.- Presentació del portal EUSCRENN
L’EUscreen és un projecte d’àmbit europeu que té com a objectiu fomentar i facilitar l’exploració de la història de la televisió a Europa, facilitant l’accés a continguts audiovisuals seleccionats dels principals arxius europeus, enriquits i contextualitzats per un conjunt homogeni de metadades. I al mateix temps, generar una comunitat o network de bones pràctiques, no només entre els arxius audiovisuals, sinó també entre arxius i els seus usuaris, sobretot en l’entorn de la investigació acadèmica i la comunitat educativa. Hi ha uns 30.000 vídeos penjats, TVC hi ha participat amb 200 ítems.
També s’explica com la majoria d’accessos provenen del punt d’accés al patrimoni cultural europeu des del portal Europeana.

En el cas de TVC el fet d’haver participat en aquest projecte i disposar de documents ja digitalitzats amb les metadades descriptives traduïdes a l’anglès ha afavorit la participació en altres projectes com el portal que recull la memòria audiovisual dels pobles del Mediterrani Medmen impulsat des de l’INA (Fr), que és un projecte que aglutina testimonis audiovisuals de la Mediterrània.


7.- Acords i conclusions

• A partir del document de Bases metodològiques per a la digitalització de cintes de vídeo analògic, elaborar un manual de bones pràctiques per a la digitalització d’aquests documents. Les persones responsables del projecte són: David González, Pau Saavedra i Cinta Pujal. Es demana, però, l’aportació i la col•laboració de tots els participants.
• Reclamar a la Generalitat de Catalunya (ICIC, ICAA, Cultura, Presidència…) la definició d’una política clara en gestió de documents audiovisuals produïts per les ràdios i les televisions.
• Col•laborar en l’elaboració d’un producte conjunt per a la celebració del Dia mundial del patrimoni audiovisual del 2013.
• Estudiar la possibilitat d’actualitzar les dades de l’estadística inicial de l’OPATVL de l’any 2008 per tal de tenir una fotografia el més aproximada a la realitat del patrimoni audiovisual de les televisions locals.
• Continuar la realització de tallers pràctics. TVClot es predisposa a acollir activitats pràctiques. Es proposa que un cop avançat el Manual de bones pràctiques de digitalització es pugui fer un taller pràctic per avaluar la proposta.
• Animar i activar la utilització del bloc com a eina d’intercanvi d’informació.

NOTA: L’acta i la resta de presentacions completes les podeu consultar al bloc de l’Observatori

Publicat dins de Actes de les reunions, General

Comparteix:

Els comentaris estan tancats.