Es posa en marxa el canal YouTube de l’OPATL

Comentaris tancats a Es posa en marxa el canal YouTube de l’OPATL

L’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals ha creat aquest canal a Youtube amb l’objectiu de donar a conèixer i posar en valor els documents que es conserven als arxius de les televisions locals.

Canal YouTube de l’OPATL

Els objectius d’aquest canal es varen presentar a la reunió de l’OPATL que va tenir lloc el 15 de desembre a Andorra. Els podeu llegir a continuació:

CANAL DE YOUTUBE DE L’OBSERVATORI PERMANENT D’ARXIUS I TELEVISIONS LOCALS (OPATL)
Ajuntament de Girona. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)

Consideracions inicials
Els objectius del canal de Youtube de l’OPATL poden ser diversos:
• Servir als membres de l’OPATL per fer difusió dels documents en vídeo que es troben als seus arxius
• Ajudar a trobar eines per a millorar el tractament de la documentació audiovisual en els arxius
• Conèixer la història de les televisions locals i de proximitat de Catalunya i Andorra
• Afavorir el coneixement i l’intercanvi entre els diferents arxius i televisions

Youtube és la comunitat de vídeo on line més gran del món amb milions d’usuaris. Serveix com a plataforma per a difondre qualsevol contingut audiovisual digital. Moltes organitzacions, públiques i privades, amb finalitat comercial o sense ànim de lucre, hi són presents, mitjançant el que s’anomenen canals, per donar a conèixer els seus productes.

Entenem que aquest ha de ser un canal obert a tots els membres de l’OPATL que hi vulguin participar compartint els seus vídeos. La mateixa plataforma Youtube ofereix eines per tal que el canal pugui ser gestionat de forma col•lectiva, amb un administrador i múltiples gestors, cadascun dels quals, a través d’un nom d’usuari i una contrasenya, poden gestionar els continguts del canal.

Moltes televisions locals ja tenen el seu propi canal de Youtube a través del qual difonen continguts emesos per la televisió. Hem pogut constatar aquest fet realitzant una cerca ràpida i poc exhaustiva a través de Youtube, on hem trobat una trentena de televisions locals i de proximitat de Catalunya i Andorra que ofereixen continguts a través de Youtube. Creiem que el canal de l’OPATL no ha de servir per recopilar tot allò que ja s’ofereix en altres canals, sinó que ha de trobar les seves directrius a partir dels mateixos principis i objectius que van inspirar la creació de l’OPATL.

Objectius
Si fem un cop d’ull als objectius de l’OPATL, publicats a la Guia de bones pràctiques per a la creació d’un Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals, podem veure en quins punts pot contribuir la creació d’aquest canal. Hem agrupat els diferents objectius en els següents grups:

– Conèixer el patrimoni audiovisual procedents de les televisions locals i de proximitat de Catalunya i Andorra. Implica conèixer quines són les característiques d’aquest patrimoni, la seva distribució en el territori i el seu estat de conservació. Aquest coneixement pot servir tanmateix per alertar les Administracions de la possible destrucció d’aquest patrimoni per negligència o omissió.
El canal de Youtube pot servir com a eina per oferir una panoràmica global de la documentació audiovisual procedent de les televisions locals. Pot servir per donar-la a conèixer i posar-la en valor. Creiem que aquest patrimoni audiovisual és bastant desconegut pel públic en general.
Per donar resposta a aquesta qüestió proposem que cadascuna de les televisions i arxius que participen a l’OPATL, contribueixin amb continguts seleccionats que posin en valor la seva documentació d’arxiu. Només donant visibilitat a aquests continguts, es pot sensibilitzar el públic de necessitat de protegir-lo.

– Conèixer les bases metodològiques per al treball dels arxius audiovisuals. Establir els principis teòrics i pràctics per a la descripció arxivística de la documentació, conèixer quines són les tecnologies existents en el processament del vídeo digital, les estratègies de preservació, etc.
Youtube ofereix un gran volum d’informació en qualsevol àmbit del coneixement, també en el camp dels arxius audiovisuals. Alguns documents d’institucions importants com el JISC, la BBC o la Library of Congress tenen vídeos a Youtube que mostren el tractament de la documentació audiovisual en els arxius o quines són les noves tecnologies que s’apliquen en aquest àmbit. Aquests vídeos de producció aliena es poden vincular al nostre canal a partir d’una llista de reproducció.
També es podrien fer vídeos de producció pròpia per tal que cadascun dels membres de l’OPATl mostrés com és el seu treball amb aquests materials. Sovint, pel que fa a l’ús pràctic de maquinari o de programari és molt més il•lustratiu un breu audiovisual que un text escrit.

– Fomentar la participació i el compromís de totes les parts implicades.
Youtube forma part del que coneixem com a xarxes socials, les quals tenen en comú que contribueixen a generar interrelacions i a millorar l’intercanvi de coneixements entre les parts.
En aquest sentit, la plataforma Youtube ofereix les solucions tècniques que permeten que tots els membres de l’OPATL que ho desitgin, puguin contribuir a gestionar els continguts del canal. Tanmateix pot servir per compatir comentaris i impressions sobre aquests continguts.
La metodologia de gestió d’aquest canal és una qüestió que cal consensuar entre les parts.

– Fomentar les bones pràctiques en l’ús i intercanvi de documentació audiovisual partint del respecte als drets de propietat intel•lectual.
La creació d’aquest canal pot servir perquè cadascun dels agents implicats pugui conèixer quins són alguns dels documents que es custodien en els arxius d’altres organitzacions de la mateixa índole. Això obre la possibilitat a l’intercanvi de documentació.
La creació i ús d’aquest canal ha de partir del principi del respecte als drets de propietat intel•lectual. Aquest és un dels punts crítics que condicionen la seva viabilitat i creiem que és necessari establir un codi de bones pràctiques que determini els límits d’allò que es pot i no es pot fer.

– Contribuir a donar resposta a les necessitats de formació en l’àmbit de la gestió dels arxius i les televisions audiovisuals
Aquest canal pot servir per a l’estudi de la història de les televisions locals de Catalunya i Andorra: com es van originar, quina ha estat la seva evolució o com es conserva i gestiona la documentació audiovisual que s’ha generat al llarg del temps. En aquest sentit pot tenir una utilitat en la formació de professionals vinculats a aquests àmbits.

El canal de l’OPATL
https://www.youtube.com/channel/UC94hfuVHpAxvwRByEiMtWuA
Hem donat d’alta el canal de Youtube de l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals (OPATL) en fase de proves, per tal que serveixi com a punt de partida per discutir sobre l’oportunitat de posar-lo en marxa i de quina manera.
Els continguts presentats són en la majoria els del fons de Televisió de Girona que gestiona el CRDI de l’Ajuntament de Girona. També hi ha un vídeo de la Televisió de Sabadell. Els continguts s’han organitzat en llistes de reproducció de la següent manera:
– Una llista de reproducció per a cada televisió o institució que hi sigui present. Actualment hi ha les de Televisió de Girona i Televisió de Sabadell. En aquest espai es recomana que cada organisme comparteixi els documents que cregui que són representatius del seu arxiu audiovisual.
– La història de les televisions locals: Documents que parlin sobre la història de les televisions locals.
– La legalització de les televisions locals: Una llista de reproducció per conèixer el camí que han recorregut les televisions locals fins assolir la seva regulació i consolidació.
– Els mitjans tecnològics: Documents que mostrin l’evolució de la tecnologia del vídeo, des de les primeres cintes de vídeo i l’emissió analògica a la producció digital i la TDT.
– Els arxius de vídeo: Documents que mostrin metodologies i eines per a la gestió i el tractament de la documentació videogràfica en els arxius.
– Els gèneres televisius: Documents que mostrin les diferents tipologies o gèneres televisius per a l’estudi de la història de les televisions locals.
– El Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual: Llista de reproducció on es poden compartir tots aquells continguts realitzats per a commemorar el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual.

No cal dir que totes aquests llistes de reproducció són provisionals i que és feina de l’OPATL consensuar l’estructura d’aquest canal de Youtube.

Publicat dins de General

Comparteix:

Els comentaris estan tancats.